Skontaktuj się ze mną: tel.: +48 695 748 696

Social Media:

Publikacje

Wojciech Wołoszyk

Celem opracowania kodeksu jest promowanie dobrych praktyk zakupowych umożliwiających zamawiającym z sektora publicznego uzyskanie dostępu do najwyższej jakości usług językowych przy jednoczesnym zapewnieniu rzetelnym i profesjonalnym wykonawcom tych usług jak najszerszego dostępu do rynku zamówień publicznych na usługi tłumaczeniowe.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Pierwszy zestaw materiałów, który został opublikowany w ramach Forum Praktyk Branżowych dotyczy zamówień na usługi tłumaczeń specjalistycznych. Opublikowane przez UZP przykłady obejmują propozycje dobrych praktyk dotyczących sposobu konstruowania i organizacji przetargów na usługi tłumaczeń, które powinny przełożyć się na zdecydowane poprawienie sytuacji obu stron tego rynku, który uległ w ostatnich latach znacznej degeneracji, a wielu wartościowych tłumaczy i firm tłumaczeniowych unika udziału w systemie zamówień publicznych z uwagi na bardzo niskie stawki i ograniczenie konkurencji wyłącznie do konkurencji cenowej.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia praktycznego stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz instytucji podziału zamówienia na części.
Niestety, co pokaże poniżej, polscy zamawiający publiczni nie czerpią z dobrych wzorców unijnych i przykładają rękę do „kanibalizmu” branży tłumaczeniowej.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Kwestii praw do pamięci tłumaczeniowych nie można rozpatrywać w oderwaniu od praw autorskich do tekstu źródłowego i tłumaczenia

LinkedInFacebookTwitterPrint