Skontaktuj się ze mną: tel.: +48 695 748 696

Social Media:

Zamówienia publiczne

Usługi

 Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych to mój żywioł. Od niemal 20 lat doradzam klientom z branży budowlanej i usługowej w zakresie skutecznego pozyskiwania zamówień publicznych i prowadzenia sporów w tym zakresie.

Potrafię patrzeć na rynek zamówień publicznych i jego problematykę z perspektywy wszystkich zainteresowanych stron – zarówno zamawiającego, wykonawcy, jak i ich pełnomocnika i zaufanego doradcy.

W trakcie swojej kariery kierowałem zespołem prawnym w spółce giełdowej z branży budowlanej, zasiadałem w zarządach spółek z tego segmentu rynku, zarządzam własną spółką o profilu usługowym oraz doradzałem dziesiątkom klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.

W każdej z tych ról jednymi z najważniejszych klientów były podmioty z sektora publicznego. Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o znacznych wartościach jest dla mnie codziennością. Podobnie jak analiza pod kątem prawnym dokumentacji przetargowej, właściwe formułowanie pytań do specyfikacji warunków zamówienia, doprowadzanie do modyfikacji warunków udziału lub kryteriów oceny ofert. Posiadam również duże doświadczenie w zakresie reprezentacji interesów firm, którymi zarządzam lub moich klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych i na bieżąco śledzę wszelkie zmiany w przepisach prawnych dotyczących procedur zakupowych przeprowadzanych przez jednostki sektora publicznego.

Przygotowane przeze mnie dobre praktyki w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi tłumaczeń pisemnych zostały zamieszczone na Forum Praktyk Branżowych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Regularnie publikuję artykuły problemowe z zakresu prawa zamówień publicznych na łamach dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce.”.

Zapraszam do współpracy instytucje zamawiające i wykonawców z branży budowlanej oraz usług projektowych.