Skontaktuj się ze mną: tel.: +48 695 748 696

Social Media:

Ekspertyzy językowe

Usługi

 Ekspertyzy językowe

Jako prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości UE i Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze oraz biegły sądowy z zakresu lingwistyki prawniczej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Gdańsku na co dzień mierzę się z wieloma wyzwaniami juryslingwistycznymi z zakresu wykładni językowej i rozbieżności interpretacyjnych dwujęzycznych tekstów prawnych i prawniczych.

Natomiast w ramach realizacji projektu the World Law Dictionary zmagam się z zagadkami terminologicznymi na styku polskiego i angielskiego języka prawniczego oraz kwestiami z zakresu nieprzystawalności kontynentalnych i anglosaskich systemów prawnych.

Na bazie powyższych doświadczeń oferuję przygotowanie ekspertyz i opinii prawnolingwistycznych dotyczących problemów interpretacyjnych, terminologicznych i translatorycznych na potrzeby sporów prawnych i transakcji o charakterze transgranicznym.

Oferuję również profesjonalne wsparcie prawne i językowe w ramach prowadzenia negocjacji umów dwujęzycznych. W ramach obsługi procesu negocjacyjnego zapewniam przygotowanie tekstu umowy w dwóch wersjach językowych (j. polski, j. angielski) oraz zarządzanie i administrację kolejnymi wersjami.