Skontaktuj się ze mną: tel.: +48 695 748 696

Social Media:

 PRAKTYCZNE PROBLEMY W ZAKRESIE USTALANIA OPŁATY ZA WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

PRAKTYCZNE PROBLEMY W ZAKRESIE USTALANIA OPŁATY ZA WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

Wojciech Wołoszyk

W kwartalniku „Prawo Budowlane” właśnie ukazał się artykuł współautorstwa Małgorzaty Michałowskiej i Wojciecha Wołoszyka na tle naszych praktycznych doświadczeń z bojów prowadzonych z Wodami Polskimi w zakresie nieprawidłowego naliczania opłat za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.
Zapraszamy do lektury!
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego stanowi istotny element wielu procesów inwestycyjnych, w szczególności na etapie prowadzenia prac projektowych. Praktyka urzędnicza w tym zakresie, na gruncie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2018 r., powoduje istotne problemy interpretacyjne oraz spory o wysokość opłaty, które mają znaczący wpływ na czas realizacji prac projektowych i uzyskiwania pozwoleń na budowę lub zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. Podmiotami, które najczęściej muszą mierzyć się z tym problemem są (paradoksalnie) inwestorzy z sektora publicznego (np. GDDKiA czy jednostki samorządu terytorialnego) oraz działające na ich zlecenie biura projektowe. Na czym polega rozbieżność w podejściu do naliczania opłat za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych? Odpowiedź w artykule.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości UE oraz Europejskim Banku Centralnym, biegły sądowy z zakresu juryslingwistyki, ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz prawa inwestycji budowlanych. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych oraz Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT. Członek-ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.