Skontaktuj się ze mną: tel.: +48 695 748 696

Social Media:

 Niedopuszczalność przekazywania danych osobowych dotyczących pracowników wykonawcy oraz podwykonawców, zamawiającym publicznym na podstawie art.15r ust. 1 ustawy o COVID-19

Niedopuszczalność przekazywania danych osobowych dotyczących pracowników wykonawcy oraz podwykonawców, zamawiającym publicznym na podstawie art.15r ust. 1 ustawy o COVID-19

Wojciech Wołoszyk

Pandemia i wywołane nią ograniczenia mają wpływ na wszystkie sfery naszego codziennego życia i gospodarki.
Nowa rzeczywistość odciska swoje piętno również na rynku zamówień publicznych i codziennej realizacji umów zawieranych pomiędzy zamawiającymi publicznymi a wykonawcami.

LinkedInFacebookTwitterPrint
Wojciech Wołoszyk

Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości UE oraz Europejskim Banku Centralnym, biegły sądowy z zakresu juryslingwistyki, ekspert z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz prawa inwestycji budowlanych. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych oraz Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT. Członek-ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.